Duyurular -

Paylaşımlar :

 • ULUSAL AJANS REHBER ALIMI

  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında, 2013 yılı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere belirli süreli iş akdi ile geçici olarak 8 adet rehber istihdam edilecektir.

  Son başvuru tarihi: 11 Haziran 2013

  ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  A- Geçici Süreyle İstihdam Edilecek Rehberlerde Aranacak Genel Şartlar:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 
  7’ nci bentlerinde yazılı şartları haiz olmaları,
  b) 18 yaşını tamamlamış olmaları, 
  c) 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezun olmaları,
  ç) Seyahate engel sağlık durumunun bulunmaması,
  d) Görevlendirileceği konuyla ilgili özel bilgi ve tecrübeye sahip olmaları (Mesleki tecrübeyi gösterir belgenin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak Başkanlığa sunulması zorunludur.),
  e) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının tanıtımında görev almaya yetecek düzeyde temsil kabiliyetine sahip olmaları gereklidir.

  SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

  Tüm başvurular dosya üzerinden değerlendirilerek, ilanda yer aldığı şekliyle eksiksiz ve tam bir şekilde başvuru yapanlar mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılacaklar 17 Haziran Pazartesi günü Başkanlık resmi internet sitesinden (www.ua.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  Sözlü sınav, Başkanlığın Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA adresinde 21Haziran Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır.

  BAŞVURU TARİHLERİ

  Giriş Sınavı başvuru Tarihleri: 3 - 11 Haziran 2013

  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

  Başkanlıkta rehber olarak görev almak isteyenler İnsan Kaynakları ve İdari İşler 
  Koordinatörlüğü’ne aşağıda belirtilen belgelerle beraber şahsen başvururlar:
  a) İş talep formu,
  b) Diploma aslı veya noterden onaylı örneği, 
  c) İlan metninde belirtilecek özel bilgi ve tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübeyi gösterir belgenin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak Başkanlığa sunulması zorunludur.), 
  ç) Dil yeterliliğini gösterir belge,
  d) 4,5x6 cm. ebadında 3 adet vesikalık fotoğraf,
  e) T.C. kimlik numarası, 
  f) Yazılı özgeçmiş, 
  g) Adli sicil beyanı,
  ğ) Askerlik durumuna ilişkin beyan,
  h) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyan istenir.

  Adaylardan birden fazla işgücü talebine durumu uyanların, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir
  Yukarıda sayılan belgelerin en geç 11 Haziran 2013 Salı günü mesai bitimine kadar (18:00) Başkanlığın Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA adresine şahsen teslim edilmesi şarttır.

  Detaylar için tıklayınız.

  Başvuru formu için tıklayınız.

  Paylaşımlar :

  Ekleyen Admin

  0 yorum

0 Yorum eklendi

Yorum Ekleyin

 • Adı
 • E-Posta
 • Yorumunuz

KULLANICI GİRİŞİ